17/02/2022 – Ισόχρονη Συνεπιμέλεια Μεσσολόγγι Ασφαλιστικά

ΜΟΝ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 24/2022 – Ασφαλιστικά Μέτρα

δημοσίευση Τρ.Νομ.Πληρ. ΝΟΜΟΣ – περίληψη απόφασης :

Αγωγή μητέρας, ασκούσης την επιμέλειας ανηλίκου, για επιδίκαση μηνιαίας διατροφής υπέρ αυτού. Συνεκδικαζόμενη λόγω συνάφειας αγωγή πατέρα για ανάθεση της συνεπιμέλειας του ανηλίκου τέκνου σε αυτόν και την εναγομένη. Ρύθμιση γονικής μέριμνας ανηλίκων κατά τις διατάξεις του ΑΚ ως ισχύουν μετά την ισχύ του Ν. 4800/2021 που εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών κατά την δημοσίευση του υποθέσεων. Έννοια γονικής μέριμνας ανηλίκων τέκνων και της επιμέλειας αυτών. Η γονική μέριμνα κατά τον ΑΚ ως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4800/2021 ασκείται εξίσου από άπαντες τους γονείς του τόσο κατά την διάρκεια του γάμου τους αλλά και μετά την λύση ή ακύρωση του ή την διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως τους με πρωταρχικό γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Ορισμός της εξίσου ενάσκησης της γονικής μέριμνας. Κατ’ εξαίρεση είναι νοητή η διαφορετική ρύθμιση της άσκησης της στα πλαίσια συμφωνίας των γονέων. Επί διαφωνίας των γονέων ως προς την άσκηση της γονικής μέριμνας των τέκνων τους μπορούν να ζητήσουν την δικαστική ρύθμιση της. Όρια εξουσίας του δικαστηρίου στην περίπτωση αυτή που μπορεί να κατανείμει την άσκηση της μεταξύ των γονέων ή να την αναθέσει αποκλειστικά σε ένα εξ αυτών. Η ως άνω κατανομή μπορεί να είναι λειτουργική ή χρονική. Έννοια εκάστης αυτών και διαφορές από την εναλλασσόμενη διαμονή του ανηλίκου που συνιστά έκφανση συνεπιμέλειας του. Πότε διατάσσεται η τελευταία από το δικαστήριο.  Κριτήρια που συνεκτιμά το δικαστήριο για την ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου σε έναν εκ των γονέων προς το υπέρτερο συμφέρον του όπως οι ιδιαίτεροι δεσμοί του με έναν εκ των γονέων όπως και η βούληση του ιδίου εφόσον διαθέτει την πνευματική ωριμότητα προς τούτο. Απαιτούμενη παράσταση των διαδίκων σε γαμικές διαφορές διά δικηγόρου που φέρει σχετική πληρεξουσιότητα. Μέσα παροχής αυτής. Η έλλειψη αυτής μπορεί να ιαθεί αναδρομικά διά της επιγενόμενης έγκρισης των διαδικαστικών πράξεων του δικηγόρου από τον εντολέα του.

Περισσότερα:
Μον Πρωτ Μεσ. Ασφαλ 24-2022

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.