Επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών για τον ορισμό της «Μονογονεϊκότητας»

Το «Παιδί με 2 Γονείς» στις 24/04/2024 απέστειλε ερώτημα / αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεχεία των επικοινωνιών που είχε με αρμόδιους φορείς για το θέμα της «μονογονεϊκότητας» και τον τρόπο που γίνεται χρήση του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τον αντίκτυπο που δύναται να έχει σε ανηλίκους.

Αναφέρθηκε στην από 30/10/2019 Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλιου του Κράτους, στην ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 121/14353 / 23/7/2020 Γνωμοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, στην από 31/08/2023 επικοινωνία της ΑΜΚΕ με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο από 18/01/2024 Απόσπασμα Πρακτικού από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας που μας εστάλη ως απάντηση, και την από 23/01/2024 απάντηση του Υπουργείου Παιδείας με Αρ. Πρωτ. 116087/ΑΓ/6932/Δ1, .

Υπογραμμίστηκε η ανάγκη νέας γνωμοδότησης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ούτως ώστε να αποκατασταθεί το θέμα, το οποίο εγείρει ηθικά, αλλά και πρακτικά θέματα σχετικά με την ανατροφή των παιδιών μετά τη διάσπαση της συμβίωσης των γονέων τους.

Ακολουθεί χρονολογική σειρά επικοινωνιών:

2024 04 24 Επιστολή Υπ Εσωτερικών

2024 01 23 Απάντηση Υπ. Παιδείας

2024 01 18 Απόσπασμα Πρακτικού Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

2023 08 31 Ορισμός Μονογονεικότητας

2020 07 23 Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού

2019 10 30 Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.