Επικοινωνία με ΣΤΠ – Φάκελος υγείας Τέκνων

Με την από 07/01/2022 Διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη προς την ΗΔΙΚΑ προτάθηκε και εφαρμόστηκε η αποκλειστική πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του τέκνου, στον γονέα που ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια.
Η ΑΜΚΕ ACildNeeds2Parents με επιστολή της προς τον ΣτΠ (από 18/05/2022) επισήμανε πως η πρακτική αυτή αποκλείει τον μη έχοντα την επιμέλεια γονέα από σημαντικά θέματα υγείας του τέκνου του, περιορίζοντας την άσκηση της γονικής του μέριμνας, καθώς και ότι η προσέγγιση αυτή δεν εναρμονίζεται με το πνεύμα του Ν. 4800/21, όπου σαφώς ορίζει ότι η γονική μέριμνα του τέκνου ασκείται από αμφότερους τους γονείς του από κοινού και εξίσου.
Ο ΣτΠ επανήλθε την 23/05/2022 με επιστολή του προς την ΑΜΚΕ αναγνωρίζοντας το κενό ενημέρωσης που δημιουργείται με την αρχική του παρέμβαση και επιφυλάχθηκε για περαιτέρω επικοινωνία με την ΗΔΙΚΑ.
Η ΑΜΚΕ με σχετική απαντητική επιστολή την 02/06/2022 υπογράμμισε επιπλέον θέματα που προκύπτουν επί του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας των τέκνων και παρουσίασε προτάσεις και λύσεις για την επίλυση του θέματος της προσβασιμότητας για αμφότερους τους γονείς.
Αναμένονται πλέον οι εκ νέου κινήσεις του στο για την αποκατάσταση του θέματος.

Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα κατά χρονολογική σειρά.

20220107 Συνήγορος Άυλη Συνταγογράφηση
20220518 Επιστολή προς Συνήγορο
20220523 Απάντηση Συνηγόρου
20220602 Επιστολή μας

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.