Αίτημα ορισμού Μονογονεϊκότητας σε αρμόδια Υπουργεία

Το Παιδί με 2 Γονείς στις 31/08/2023 με επιστολή του στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘΑ, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, σχετικά με την χρήση του όρου του μονογονέα σε περιπτώσεις όπου γονείς των τέκνων τελούν σε διάσταση.

Υπογραμμίστηκε η ανάγκη ορισμού της έννοιας τόσο από το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Συνοχής και Οικογένειας, και Υπουργείο Παιδείας, καθώς ο όρος σήμερα χρησιμοποιείται καταχρηστικά έναντι του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια αλλά ασκεί γονική μέριμνα. Γονείς που διατηρούν τις υποχρεώσεις και δικαιώματα τους έναντι του τέκνου τους, με πρόσχημα την «μονογονεϊκότητα», εξαιρούνται από αποφάσεις, πληροφόρηση και εν τέλει γονικού ρόλου. Αντιστοίχως τα τέκνα τους, εντός του σχολικού περιβάλλοντος και εν συνεχεία εντός της κοινωνίας, αντιμετωπίζονται ως παιδιά ενός μόνο γονέα, με αποτέλεσμα να περιέρχονται σε μειονεκτική θέση και να στιγματίζονται έναντι ετέρων συνομηλίκων τους, τοποθετώντας τα σε μια οικογενειακή κατάσταση στην οποία δεν ανήκουν πραγματικά. Τα παιδιά αυτά, ενώ βιώνουν την παρουσία του ετέρου γονέα στην ζωή τους, υπό την μορφή της συστηματικής επικοινωνίας του με αυτόν/αυτή, γνωρίζουν την συνεισφορά του στην ανάπτυξη και εξέλιξη τους, λαμβάνουν το μήνυμα από το σχολικό περιβάλλον, ότι δεν έχουν δυο γονείς αλλά έναν, με τον όρο «μονογονέα».

Το Παιδί με 2 Γονείς τόνισε την ανάγκη με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (2023-2024), να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες, να διερευνηθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να εξεταστεί τυχόν άμεση εναρμόνιση του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4800/21 ενημερώνοντας αναλόγως τις σχολικές μονάδες.

Ακολουθεί η επιστολή:

Ορισμός Μονογονεϊκότητας

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.