3ο Αίτημα Υπουργείο Παιδείας για Μοριοδότηση Εκπαιδευτικών

Παρέμβαση της ΑΜΚΕ προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Επιστολή της ΑΜΚΕ A Child Needs 2 Parents προς το Υπουργείο παιδεία και Θρησκευμάτων την 16/11/2022 σχετικά με την διαδικασία μοριοδότησης εκπαιδευτικού προσωπικού για τον διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση εκπαιδευτικών, βάση κοινωνικών κριτηρίων.

Αναφορά στον Ν. 4589/2019 για τον διαχωρισμό μεταξύ γονέων που ασκούν αποκλειστική επιμέλεια και αυτών που ασκούν από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα. Διάκριση που πρακτικά εξισώνει στα κοινωνικά κριτήρια τον υποψήφιο άτεκνο εκπαιδευτικό με τον εκπαιδευτικό με ένα ή περισσότερα τέκνα (αλλά χωρίς αποκλειστική επιμέλεια).

Σύμφωνα με τον Ν. 4800/21, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ μετά τον Ν.4589/19, αμφότεροι γονείς εκάστου τέκνου μετά από την διάσπαση της συμβίωσης τους, ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική τους μέριμνα, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι αυτών. Κατ΄ επέκταση κάθε διάκριση που προκύπτει εκ του Ν. 4589/19 βαρύνει όχι μόνο τους γονείς, αλλά και τα ίδια τα τέκνα αφού διορισμοί, μεταθέσεις και εξελικτικές διαδικασίες των γονέων έχουν άμεσο αντίκτυπό στην οικογενειακή ζωή αυτών και κατά συνέπεια των τέκνων τους.

Στις 24/02/2023 η ΑΜΚΕ επανήλθε επί του θέματος καθώς εκδόθηκε νέο ΦΕΚ, ΑΣΕΠ όπου η διαδικασίες μοριοδότησης παρέμεναν ίδιες, αντιμετωπίζοντας τον διαζευγμένο γονέα (που ασκεί γονική μέριμνα, αλλά όχι την αποκλειστική επιμέλεια) ισότιμο με τον άτεκνο εκπαιδευτικό, περιορίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τα γονικά του δικαιώματα.

Στις 07/03/2023 το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο διορθώνοντας την προϋπόθεση της γονικής μέριμνας για δικαιούχους μοριοδότησης σε γονείς με τέκνα εκτός γάμου, εναρμονίζοντας την προκήρυξη με τον Ν.4800/21. Παρόλα αυτά δεν προχώρησε στην ίδια διόρθωση για γονείς με τέκνα που αποκτήθηκαν εντός γάμου. Με επιστολή του το «Παιδί με 2 Γονείς» στις 09/03/2023 επισήμανε την παράληψη και απευθύνθηκε στο Υπουργείο παιδείας, ώστε να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθώσεις με νέα Διευκρινιστική.

Στα ακόλουθα link οι τρείς επιστολές, νομοθεσία και η προκήρυξη ΑΣΕΠ:

09-03-2023 3η επιστολή Μοριοδότησης
07-03-2023 Διευκρινιστική ΑΣΕΠ
27-02-2023 2η επιστολή Μοριοδότησης
20-02-2023 ΦΕΚ-ΑΣΕΠ-5
16-11-2022 Επιστολή προς Υπουργείο Παιδείας
N.4589-2019

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.