28/12/2022 – ΕΛΣΤΑΤ: Συνήκες Διαβίωσης Παιδιών Χωρισμένων και Μεικτών Οικογενειών

H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους δείκτες των συνθηκών διαβίωσης παιδιών, χωρισμένων και μεικτών οικογενειών, όπως προκύπτουν από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC), έτους 2021, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2020. Επισημαίνεται ότι, για τους σχετικούς δείκτες, έτος αναφοράς είναι το έτος διενέργειας της έρευνας, δηλαδή το 2021.

Ενδιαφέροντα σημεία της έρευνας είναι:

1) Το 94,2% των παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών ζουν και με τους δύο γονείς τους, το 4,7% μόνο με τη μητέρα τους, το 0,9% μόνο με τον πατέρα τους και το 0,2% χωρίς τους γονείς τους

Η κατάσταση αυτή́ δεν διαφοροποιείται σημαντικά́ στον φτωχό́ και μη φτωχό́ πληθυσμό́ (Πίνακες 1, 2, 3) της έρευνας.

2) Από το ερευνώμενο δείγμα στο 60,1% των περιπτώσεων των παιδιών που διαβιώνουν με τον ένα γονέα πρόκειται για ένα παιδί, ενώ το υπόλοιπο 39,9% πρόκειται για δύο παιδία.

3) Η απόσταση σε χρόνο μετάβασης του γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας μαζί του είναι κατά μέσο όρο 1 με 1,5 ώρα για το 60% των περιπτώσεων.

4) Η χρήση διαδικτυακής / τηλεφωνικής επικοινωνίας στην πλειοψηφία της πραγματοποιείται μερικές μέρες την εβδομάδα (44,9%), ενώ ακολουθεί η επικοινωνία σε καθημερινή βάση (34,3%)

5) Αρμόδιος κατά νόμο για την επιμέλεια του παιδιού είναι ένας γονέας κατά 63% ενώ σε καθεστώς συνεπιμέλειας 32,7%

Συμπεράσματα:

  1. (2) : Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών μετά την έκδοση διαζυγίου διαβιεί με τον ένα γονέα σε καθεστώς αποκλειστικής επιμέλειας.

  1. : Ο γονέας που διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τα τέκνα του λόγω αποκλειστικής επιμέλειας του άλλου γονέα δαπανά στην συντριπτική πλειοψηφία του πάνω από μία ώρα για την πραγματοποίηση αυτής της επικοινωνίας.

  2. : Μόνο το 1/3 των διαζευγμένων γονέων έχει την δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας με τα παιδιά του.

  3. : Παρόλο που είναι ακόμα νωρίς, φαίνεται ότι συνεχίζει να ανατίθεται στην συντριπτική της πλειοψηφία η αποκλειστική επιμέλεια στον ένα γονέα μετά το διαζύγιο ακόμα και μετά την εφαρμογή του Ν. 4800/21

Ανήλικα τέκνα στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις τρέχουσες υπερνομοθετικές διατάξεις για τα δικαιώματα του παιδιού και του Ν.4800/21 της χώρας μας συνεχίζουν να μην απολαμβάνουν το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή.

Τόπος διαμονής στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ορίζεται το νοικοκυριό του ενός γονέα σε καθεστώς αποκλειστικής επιμέλειας.

Η εξ αποστάσεως επικοινωνία στην πλειοψηφία της είναι περιορισμένη και όχι καθημερινή.

Ο γονέας που ασκεί το δικαίωμα και την υποχρέωση επικοινωνίας με τα παιδιά που δεν διαβιώνουν στο νοικοκυριό του δαπανά τουλάχιστον μια ώρα για την πραγματοποίηση της επικοινωνίας αυτής.

Ακολουθεί link για την πλήρη έκθεση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

https://www.statistics.gr/documents/20181/1d86ef9f-e8d0-0951-ed80-db03f8224594

και σε pdf:
18/12/2022 – ΕΛΣΤΑΤ – Συνήκες Διαβίωσης Παιδιών Χωρισμένων και Μεικτών Οικογενειών

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.