16/06/2021 – Συνεπιμέλια Πρωτ Πειραιά προ 4800-21

ΜΟΝ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1267/2021 (Ειδική Διαδικασία) *

* εκδόθηκε με το προϊσχύον του Ν. 4800/2021 δίκαιο !

δημοσίευση Τρ.Νομ.Πληρ. ΝΟΜΟΣ – περίληψη απόφασης :

Ανάθεση επιμέλειας ανηλίκων τέκνων. Χρονική κατανομή της μεταξύ των γονέων. Η εναλλασσόμενη κατοικία κατοχυρώνει μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στους γονείς, στη φροντίδα και ανατροφή των τέκνων, προσφέροντας στα τελευταία τη δυνατότητα να διαβιούν στην καθημερινή τους ζωή, τόσο με τον πατέρα, όσο και με τη μητέρα. Ανάθεση της επιμέλειας των τέκνων στη μητέρα με προγενέστερη τελεσίδικη απόφαση. Αγωγή μεταρρύθμισής της. Ο φοβικός και χειριστικός χαρακτήρας της μητέρας απέναντι στα τέκνα, δεν βοηθά στην αυτονόμησή τους, ενώ ευνόησε την ανάπτυξη αρνητικών συναισθημάτων για τον πατέρα. Η σχέση εξάρτησης και προσκόλλησης των τέκνων με τη μητέρα δεν επιτρέπει ολοκληρωτική αλλαγή στο καθεστώς της επιμέλειάς τους, καθώς θα δυσκόλευε πολύ την προσαρμογή τους και θα έθετε σε δοκιμασία τον ψυχικό τους κόσμο. Κατανέμει χρονικά την άσκηση της επιμέλειας ανάμεσα στους δύο γονείς, με εναλλασσόμενη κατοικία. Επιβάλλει την έγγραφη συμφωνία των γονέων σε περιπτώσεις που απαιτείται η λήψη απόφασης για εγχείρηση προς αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος υγείας των τέκνων ή για την επιλογή σχολείου και εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Απαγγέλλει καθ’ αυτών προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή για την περίπτωση μη συμμόρφωσής τους προς την υποχρέωση παράδοσης των τέκνων.

Μεταρρυθμίζει την υπ` αριθ. 4719/2015 απόφαση ΜΠρΠειρ, που επικυρώθηκε με την υπ` αριθ. 457/2017 απόφαση ΕφΠειρ.

Περισσότερα:
Μον Πρωτ Πειραιά 1267-21

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.