14/12/2021 – Συνεπιμέλεια Καβάλα Ασφαλιστικά

ΜΟΝ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 519/2021 Ασφαλιστικά Μέτρα

δημοσίευση Τρ.Νομ.Πληρ. ΝΟΜΟΣ – περίληψη απόφασης :

Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή ανάθεση της από κοινού άσκησης της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων-νηπίων, με εναλλασσόμενη κατοικία. Αυτεπάγγελτη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα κατά το χρονικό διάστημα που δεν θα διαμένει το τέκνο του με αυτόν, καθώς στο μείζον θέμα της ρύθμισης της γονικής μέριμνας περιλαμβάνεται και το έλασσον της ρύθμισης της χρονικής κατανομής της άσκησης της επιμέλειας και της επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο που διαμένει με τον άλλο γονέα. Απορρίπτει το αίτημα καταβολής διατροφής, δεδομένου ότι τα τέκνα θα διαμένουν ισόχρονα με τους δυο γονείς τους. Βέλτιστο συμφέρον του τέκνου. Για τον προσδιορισμό του λαμβάνεται υπόψη η προσωπικότητα και η παιδαγωγική καταλληλότητα του κάθε γονέα και συνεκτιμώνται οι συνθήκες κατοικίας και η οικονομική κατάσταση τούτων, καθώς και η ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του. Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4640/2019.

Περισσότερα:
Μον Πρωτ Καβάλας Ασφαλ 519-2021

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.