04/08/2021 – Ισοχρονη Συνεπιμέλεια Ασφαλιστικά Ρεθύμνου

ΜΟΝ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 158/2021 – Ασφαλιστικά Μέτρα

δημοσίευση Τρ.Νομ.Πληρ. ΝΟΜΟΣ – περίληψη απόφασης :

Αίτηση μητέρας ανηλίκου τέκνου κατά του συζύγου της για άρση προσβολής της προσωπικότητας της. Αυτοτελής αίτηση αυτής για ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου σε αυτή άλλως ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας της με αυτό. Αντίθετη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του πατέρα με όμοιο περιεχόμενο. Περιεχόμενο δικαιώματος στην προσωπικότητα του ατόμου και ειδικές εκφάνσεις αυτού. Όροι παράνομης προσβολής της προσωπικότητας. Δικαιώματα παθόντος στην περίπτωση αυτή όπως το να αιτηθεί την άρση αυτής και την παράλειψη της στο μέλλον. Επικοινωνία γονέων και τέκνων. Αποτελεί ύψιστης σημασίας δικαίωμα τόσο για το τέκνο αλλά και για τον γονέα που δεν διαβιώνει με αυτό μετά την διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως. Για το λόγο αυτό οι γονείς και κυρίως ο ασκών την επιμέλεια του τέκνου οφείλουν να σέβονται το εν λόγω δικαίωμα και να ενισχύουν εμπράκτως την άσκηση του. Τυχόν παρεμπόδιση του συνιστά κακή άσκηση της επιμέλειας που δικαιολογεί αίτηση μεταρρύθμιση της απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας σε έναν εκ των γονέων. Επιμέλεια τέκνου. Βασικός γνώμονας για την ανάθεση της σε έναν εκ των γονέων μετά την διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως τους είναι το αληθές συμφέρον του τέκνου. Κριτήρια που συνεκτιμώνται για την εύρεση του όπως οι ιδιαίτεροι δεσμοί του ανηλίκου με έναν από τους γονείς του αλλά και η γνώμη αυτού εφόσον παρουσιάζει την ψυχολογική ωριμότητα προς τούτο. Στην περίπτωση αυτή η γνώμη του τέκνου πρέπει να συνεκτιμάται από το δικαστήριο και να αναφέρεται συνοπτικά στην αιτιολογία του. Σύνδρομο γονικής αποξένωσης και βασικά στοιχεία αυτού. Εφόσον προκαλείται από πράξεις του ασκούντος την επιμέλεια ανηλίκου συνιστά κακή άσκηση αυτής και λόγο αφαίρεσης της. Από τις αποδείξεις προέκυψε πως ο καθού πατέρας πρόσβαλλε την προσωπικότητα της αιτούσης η οποία και τυγχάνει καταλληλότερη για την ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου της ενώ ο πατέρας φέρει δικαίωμα επικοινωνίας με αυτό. Δέχεται α` και β` αιτήσεις και εν μέρει γ` αίτηση.

Περισσότερα:
Μον Πρωτ Ρεθυμ Ασφαλ 158-2021

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.