Χαμόγελο-Α-Εξάμηνο-2022

Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία – Α’ Εξάμηνο 2022
Υποστήριξη Παιδιών μέσω Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για
τα Παιδιά SOS 1056 – Αναφορές

Κατά το διάστημα από 1/1/2022 έως και 30/06/2022 στην «Εθνική Τηλεφωνική
Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056», καταγράφηκαν από το επιστημονικό προσωπικό
που στελεχώνει την Εθνική Τηλέφωνική Γραμμή για τα Παιδιά S.O.S. 1056
(Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι) συνολικά 557 αναφορές σοβαρών
περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών, σημειώνοντας μια αύξηση
27,17% σε σχέση με τις 438 αναφορές που ελήφθησαν το Α’ Εξάμηνο του 2021. Η
δυνατότητα λήψης αναφορών παρέχεται 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Από τις 557 αναφορές οι:
 509 (91,38%) ήταν ανώνυμες
 36 (6,46%) ήταν επώνυμες

Ειδικότερα, για το παραπάνω διάστημα οι αναφορές αφορούσαν στo σύνολό τους
964 παιδιά εκ των οποίων με βάση το βιολογικό φύλο:
 τα 452 (46,89%) ήταν αγόρια
 τα 392 (40,66%) ήταν κορίτσια
 καθώς επίσης 120 (12,45%) παιδιά για τα οποία δεν έγινε γνωστό το
βιολογικό φύλο ή η ηλικία τους.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι συγκριτικά με το Α’ Εξάμηνο του 2021 υπήρξε μια αύξηση
στον αριθμό των παιδιών για τον οποίο ενημερώθηκαν οι εισαγγελικές και
αστυνομικές αρχές, της τάξης του 43,88% (αριθμός παιδιών κατά το Α’ Εξάμηνο του
2021: 670 παιδιά). Το ποσοστό ανά βιολογικό φύλο δεν φάνηκε να διαφοροποιείται.
Ωστόσο σε μια ποσοστιαία αναλογία φαίνεται ότι μέσα στο Α’ Εξάμηνο του 2022 το
επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού ενημέρωνε ανά 4,5 ώρες τις αρμόδιες
εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές για ένα παιδί σε κίνδυνο.

Με βάση τον πίνακα (1) παρατηρείται η κινητοποίηση της κοινωνίας για παιδιά σε
κίνδυνο κυρίως για τις ηλικίες από μηνών εώς και 12 ετών, δηλαδή επί του συνόλου
των αναφορών μόνο το 17,12% των αναφορών αφορούσε έφηβους και έφηβες.

Με βάση τον πίνακα (2) η πιο συχνή αναφερόμενη μορφή κακοποίησης ήταν σε
ποσοστό 50,10% η παραμέληση των παιδιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λιγότερο
συχνά αναφερόμενη μορφή κακοποίησης ήταν η σεξουαλική κακοποίηση –
εκμετάλλευση παιδιών σε ποσοστό 1,45%. Σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2021 δεν
παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις αναφερόμενες μορφές
κακοποίησης, γεγονός που καταδεικνύει ότι η σεξουαλική κακοποίηση –
εκμετάλλευση των παιδιών ΜΕΝΕΙ ΜΥΣΤΙΚΟ.

Αναφορικά με τη σχέση μεταξύ θύματος και θύτη, στο σύνολο των 545 αναφορών
προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.