Το Παιδί με 2 Γονείς μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την υποστήριξη παιδιών μετά το Διαζύγιο

Την Πέμπτη 28/09/2023, το «Παιδί με 2 Γονείς» έλαβε μέρος στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του «Ευρωπαϊκού Δικτύου για την υποστήριξη παιδιών μετά το Διαζύγιο» (The European Network for supporting children in Divorce) το οποίο διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Διασφάλισης Οικογενειακής Ζωής Ανηλίκων «Kasper-Karvatus» της Φινλανδίας.

Ο διοργανωτής φορέας, υποστηριζόμενος οικονομικά από την εθνική Κοινωνία Πρόνοιας, αποσκοπεί στην υποστήριξη γονέων και ανηλίκων μετά την διάσπαση της συμβίωσης τους. Στη Φινλανδία ισχύει το νομικό μοντέλο της από κοινού ανατροφής και φροντίδας των παιδιών μετά από την διάσπαση της συμβίωσης των γονέων τους, με ισότιμες υποχρεώσεις και δικαιώματα, προτάσσοντας και εφαρμόζοντας ως βέλτιστη προσέγγιση την εφαρμογή και της εναλλασσόμενης κατοικίας.

Η δημιουργία «Ευρωπαϊκού Δικτύου για την υποστήριξη παιδιών μετά το Διαζύγιο» πραγματοποιήθηκε από κοινωνικούς φορείς ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν στο Διεθνές Συνέδριο Κοινής Ανατροφής που έλαβε χώρα στην Ελλάδα τον Μάιο του 2023.

Η προσέγγιση του Δικτύου αφορά στην ανταλλαγή απόψεων και γνωστοποίηση βέλτιστών πρακτικών για ανηλίκους μετά την διάσπαση της συμβίωσης των γονέων τους σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, ενώ αποσκοπεί στο να προάγει το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, κυρίως εξυπηρετούμενη από την ενεργό συμμετοχή αμφότερων των γονέων τους στη ζωή και ανατροφή του.

Είναι τιμή μας που συμμετέχουμε στο Δίκτυο και ευελπιστούμε να προάγουμε στη χώρα μας τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή της εναλλασσόμενης διαμονής ανηλίκων σε αμφότερους τους γονείς τους.

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.