Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση στις 29/01/2024, για το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις»

Η τοποθέτηση μας ως ακολούθως:

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Παιδί με 2 Γονείς» έχει ως βασικό αντικείμενο σύστασης και δράσης την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των γονέων στην οικογενειακή ζωή, τη διαφύλαξη των παιδιών από τη γονική αποξένωση, την ανάδειξη των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που αυτή προκαλεί, καθώς και τη νομολογική και νομοθετική καθιέρωση της συνεπιμέλειας (της ισότιμης και ισόχρονης ανατροφής των ανήλικων τέκνων από τους γονείς αυτών δυνάμει του Ν. 4800/2021). Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα παιδιά, η ΑΜΚΕ «Παιδί με 2 Γονείς» θεωρεί, ότι αυτά έχουν δικαίωμα να ανατρέφονται από δύο γονείς ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και διαζυγίου ή διάσπαση της συμβίωσης των γονέων. Κατά συνέπεια δεν μπορεί παρά να τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ του σχεδίου νόμου «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις».

Σε ορισμένα σημεία, ωστόσο, το σχέδιο νόμου χρήζει βελτιώσεων. Στο άρθρο 10 «Γονεϊκή σχέση που έχει δημιουργηθεί στο εξωτερικό» και στο εδάφιο 2. αναφέρεται: «Ειδικώς στην περίπτωση υιοθεσίας από συζύγους του ίδιου φύλου ή υιοθεσίας του παιδιού του ενός συζύγου από τον άλλο σύζυγο του ίδιου φύλου που έχει τελεστεί στο εξωτερικό κατά το δίκαιο του τόπου τέλεσής της, η υιοθεσία αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από τον χρόνο που έγινε, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του Αστικού Κώδικα.» Θεωρούμε, ότι είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του αναχρονιστικού όρου «υιοθεσία» από τον σύγχρονο και ευρέως χρησιμοποιούμενο όρο «τεκνοθεσία».

Επίσης, το σχέδιο νόμου, ενώ κάνει συγκεκριμένη και εκτενή αναφορά στην επέκταση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια, δεν κάνει καμία απολύτως αναφορά στην από κοινού και εξίσου ισότιμη ανατροφή των ανήλικων τέκνων από τους γονείς τους δυνάμει του Νόμου 4800/21, δηλαδή δεν επεκτείνει τα δικαιώματα που απορρέουν από το Νόμο 4800/21 και στα ομόφυλα ζευγάρια. Θεωρούμε, ότι είναι απαραίτητη η αναφορά του προαναφερθέντος νόμου στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, έτσι ώστε να κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των τέκνων των ομοφύλων ζευγαριών και σε περίπτωση διαζυγίου ή διάσπασης της συμβίωσης των γονέων.

http://www.opengov.gr/ypep/?p=847&cpage=33#comment-5085

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.