Συμμετοχή Ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης – επιστολή ΕΕΤΑΑ

Με ερώτημα του το «Παιδί με 2 Γονείς» στις 29/09/2023 απευθύνθηκε στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), ως υπεύθυνο φορέα για την έκδοση voucher συμμετοχής ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, σχετικά με τη διαδικασία αιτήματος συμμετοχής και εγγραφής σε αυτά.

Υπογραμμίστηκαν οι αντιφάσεις που προκύπτουν μεταξύ της αναφερόμενης διαδικασίας αιτήσεως συμμέτοχης στον ιστότοπο τους, τόσο από τα εκεί οριζόμενα, όσο και στις αντιφάσεις σε σχέση με την τρέχουσα νομοθεσία που ρυθμίζει τις σχέσεις γονέων και τέκνων μετά από την διάσπαση της συμβίωσης τους.

Μέσω της παρέμβασης του το «Παιδί με 2 Γονείς» αιτήθηκε:

α) την προηγούμενη λήψη της συναίνεσης και σύμπραξης αμφότερων γονέων ασκούντων γονική μέριμνα επί ανηλίκων τέκνων για την εγγραφή τους σε Κ.Δ.Α.Π.

β) την αναμόρφωση των προϋποθέσεων για την αίτηση εγγραφής ανηλίκων σε Κ.Δ.Α.Π. μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ και την χορήγηση voucher

γ) την ευχερή πρόσβαση γονέων καθολικά σε όλα τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων τέκνων τους σε Κ.Δ.Α.Π., όπως ενδεικτικά: τη φύση των δραστηριοτήτων που παρακολουθούν, την ενημέρωσή τους για το παρουσιολόγιο των τέκνων τους (τις ημέρες και ώρες δηλαδή που απασχολείται), την πληροφόρησή τους για την απόδοσή τους στις δραστηριότητες και την αλληλεπίδρασή τους με τα άλλα παιδιά, το κόστος εγγραφής και παρακολούθησης, την αίτηση που υπέβαλλε ο έτερος γονέας κλπ.

Ακολουθεί η επιστολή:

29-09-2023 – Επιστολή ΕΕΤΑΑ

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.