Στατιστική Καταγραφή του Εφέτη Αθηνών Παναγιώτη Κατσικερού – 04/10/2023

Το δείγμα αφορά σε Δικαστικές Αποφάσεις εκδοθείσες από 16.9.2021 έως 15.2.2023 υπό την ισχύ του Νόμου 4800/2021.

Α. Ποσοτικό Δείγμα:

241 δικαστικές αποφάσεις για 358 παιδιά (τελευταία ενημέρωση με στοιχεία έως 15-2-2023).

Αναλυτικά : 122 αποφάσεις επί αγωγών (σε Πρωτοδικεία, Εφετεία, Α.Π.), 103 αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων και 16 προσωρινές διαταγές.

 

Β. Καταγραφή απόδοσης επιμέλειας:

I. Απόδοση Αποκλειστικής επιμέλειας στη μητέρα: 68,71% (αφορά σε 246 παιδιά)
II. Άνιση Συνεπιμέλεια (επιμέλεια σε αμφότερους γονείς χωρίς ισότιμο χρόνο διαμονής με έκαστο εξ αυτών): 12,57% (αφορά σε 45 παιδιά)

– Απονομή επικοινωνίας σε λιγότερο του 1/3 συνολικού χρόνου του παιδιού στον πατέρα: 6,42% (αφορά σε 23 παιδιά)

– Απονομή επικοινωνίας σε περισσότερο του 1/3 συνολικού χρόνου του παιδιού στον πατέρα: 6,15 % (αφορά σε 22 παιδιά)

IIΙ. Ισόχρονη (50-50) συνεπιμέλεια (φροντίδα από κοινού και εξίσου): 10,06 % (αφορά σε 36 παιδιά)

IV. Απόδοση Αποκλειστικής επιμέλειας στο πατέρα: 8,66% (αφορά σε 31 παιδιά)

Γ. Επιμερισμός χρόνου διαβίωσης τέκνων με αμφότερους τους γονείς:

I. Προ ισχύος Νόμου 4800/21: με τη μητέρα: 79 % – με τον πατέρα: 21 %

II. Υπό την ισχύ Νόμου 4800/21: με τη μητέρα: 74 % – με τον πατέρα: 26 %

Δ. Καταγραφή αιτημάτων Συνεπιμέλειας από πατέρες:  

Επί συνόλου πατέρων 276 παιδιών:

 1. ΔΕΝ αιτήθηκαν επιμέλεια ή επικοινωνία: 10 % (για 27 παιδιά)
 2. Αιτήθηκαν μόνο (και έλαβαν) επικοινωνία: 12 % (για 34 παιδιά)
 3. Αιτήθηκαν αποκλειστική ή ίση επιμέλεια: 78 % (για 215 παιδιά)

Εκ των οποίων (περίπτωση 3) έλαβαν:

 1. Αποκλειστική επιμέλεια: 7 % (19 παιδιά, 9 % αιτημάτων)
 2. Ισόχρονη συνεπιμέλεια: 9,5 % (26 παιδιά, 12 % αιτημάτων)
 3. Άνιση συνεπιμέλεια: 13 % (36 παιδιά, 16,5 % αιτημάτων)
 4. Μόνο επικοινωνία: 45,5 % (126 παιδιά, 59 % αιτημάτων)
 5. Απόρριψη επικοινωνίας: 3 % (8 παιδιά, 3,5 % αιτημάτων)

 

Ε. Συμπέρασμα:

Απόρριψη του 79% των αιτημάτων ισόχρονης συνεπιμέλειας, που αντιπροσωπεύουν το 61,5 % του συνόλου των παιδιών, των οποίων οι πατέρες αιτήθηκαν δικαστικώς συνεπιμέλεια.

 

ΣΤ. Λόγοι απόρριψής αιτημάτων συνεπιμέλειας πατέρων για το δικαστικό έτος 16.9.2021 – 15.9.2022:

(Aφορά δικαστικές αποφάσεις για 129 παιδιά, των οποίων είναι γνωστό το πλήρες σκεπτικό για την αποτίμηση στη στατιστική καταγραφή)

 1. διαμονή & στενότεροι δεσμοί του τέκνου με τη μητέρα (Ν. 4800/21 = άρθρο 1514 Α.Κ.):

82 τέκνα = 63,5 %

 1. σταθερότητα, καθημερινότητα και συνθήκες ζωής τέκνου (Ν. 4800/21 = άρθρο 1520 Α.Κ.):

80 τέκνα = 62 %

 1. μη συνεννόηση & διαφωνίες γονέων για θέματα τέκνου (κριτήριο νομολογίας / σεμιναρίων, εκτός Α.Κ.):

67 τέκνα = 52 %

 1. από κοινού κι εξίσου χωρίς ισόχρονη εναλλασσόμενη διαμονή (ερμηνεία Ν. 4800/21 στα σεμινάρια):

58 τέκνα = 45 %

 1. προβάδισμα μητέρας σε τέκνα βρεφικής – παιδικής ηλικίας (κριτήριο νομολογίας, εκτός Α.Κ.):

51 τέκνα = 40 %

 1. προσωπικές περιστάσεις πατέρα: έλλειψη χρόνου, μη κατάλληλη οικία παρεμβάσεις ή αδυναμία συνδρομής γονέων του (κριτήρια νομολογίας / ασάφεια A.K.):

38 τέκνα = 29,5 %

 1. διαμονή γονέων σε διαφορετικές πόλεις ή χώρες (κριτήριο νομολογίας / σεμιναρίων, εκτός Α.Κ.):

25 τέκνα = 19,5 %

 1. κακή άσκηση γονικής μέριμνας, διάρρηξη σχέσεων, αδιαφορία για το τέκνο, παραβίαση αποφάσεων από τον πατέρα (Ν. 4800/2021 = άρθρα 1511 και 1532 Α.Κ.):

17 τέκνα = 13 %

 1. ενδοοικογενειακή βία (Ν. 4800/2021 = άρθρο 1532 Α.Κ.):

α. εκκρεμείς μηνύσεις μητέρας: 17 τέκνα = 13 %

β. τελεσίδικη καταδίκη: 1 τέκνο = 0,8 %

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.