Πρόσβαση αμφότερων γονέων σε πάσης φύσεως ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα

Αναγνώριση Πρόσβασης αμφότερων γονέων σε πάσης φύσεως ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα

Με επιστολή της η AMKE A Child Needs 2 Parents προς το Υπουργείο παιδείας την 01/12/2022, αιτήθηκε την  έκδοση εγκυκλίου προς όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε να διασφαλιστεί ότι τέκνα γονέων σε διάσταση που φοιτούν σε αυτά, θα λαμβάνουν την ίδια μεταχείριση με αυτά που φοιτούν σε δημόσια. Συγκεκριμένα να είναι προϋπόθεση η συναίνεση αμφότερων των γονέων σε εγγραφή τους καθώς και να θεωρείται δεδομένη η πρόσβαση στο χώρο από αμφότερους τους γονείς με όμοιους διαύλους ενημέρωσης και επικοινωνίας με το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Το Υπουργείο Παιδείας στις 07/12/22 με την υπ’ αριθμό 151435/N1/7-12-22 απαντητική επιστολή διευκρίνισε ότι οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί δεν αφορούν μόνο σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε όλα τα ιδιωτικά!!

Το «Παιδί με 2 Γονείς» επανήλθε με νέο αίτημα στις 20/12/22, εμμένοντας στη θέση του για έκδοση εγκυκλίου σε ότι αφορά πάσης φύσεως ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα όπως: (1) Προσχολικά κέντρα (βρεφικοί, μεταβρεφικοί, παιδικοί σταθμοί), (2) Κέντρα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (για τους μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους), (3) Φροντιστήρια Υποστήριξης σχολικής εκπαίδευσης, (4) Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών και (5) Πάσης φύσεως κέντρα Δραστηριοτήτων (εικαστικών, αθλητικών κτλ.)

Στις 26/01/23, λάβαμε απάντηση από το Τμήμα ‘Δ Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, της Αυτοτελούς  Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, αναφέροντας ότι δεν έγκειται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου η διαδικασία εγγραφής των μαθητών σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών). Το «Παιδί με 2 Γονείς» επανήλθε αυθημερόν με νέο ερώτημα ζητώντας διευκρινήσεις επι της διαδικασίας και την ανάγκη έκδοσης εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας για την γνωστοποίηση προς όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα της ανάγκης λήψης της σύμφωνης γνώμης αμφότερων των γονέων για την εγγραφή μαθητών σε συναφή ιδιωτικά κέντρα.

Στις 07/04/23, το Υπουργείο Παιδείας επανήλθε προτείνοντας στην ΑΜΚΕ να απευθυνθεί με σχετικές καταγγελίες στις οικείες (κατά τόπους) Περιφέρειες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε περιπτώσεις που εντοπιστεί μονομερής εγγραφή και άρνηση ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων πάσης φύσεως στο δικαίωμα πρόσβασης σε γονείς που ασκούν γονική μέριμνα.

Στις 19/04/23, το Παιδί με 2 Γονείς επανήλθε εμμένοντας στο αίτημα προς έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας προς πάσης φύσεως ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, όπου θα ορίζεται ότι ισχύει για την διαδικασία εγγραφής, μετεγγραφής και πρόσβασης ό,τι ισχύει και για τα δημόσια εκπαιδευτήρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε την αλληλουχία της επικοινωνίας στους ακόλουθους συνδέσμους:

 
19/04/2023 – Απάντηση προς Υπ Παιδείας για Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια

07/04/2023 – Υπ Παιδείας Απάντηση

26/01/2023 – Απάντηση προς Υπ Παιδείας για Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια

20/12/2022 – Υπ. Παιδείας για Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια.

07/12/2022 – Απάντηση Υπουργείου Παιδείας

01/12/2022 – Αίτημα προς Υπ Παιδείας για Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια

 

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.