Πολίτες δεύτερης κατηγορίας – Αλεξόπουλος Π

Το ακόλουθο άρθρο του κ. Παναγιώτη Αλεξόπουλου έχει δημοσιευθεί αρκετά χρόνια πριν (2008) και έκτοτε αρκετές αλλαγές έχουν επέλθει στην χώρα μας σε ότι αφορά τα επιδόματα τέκνων, άδειες ανατροφής για αμφότερους τους γονείς, κτλ. Παρόλα αυτά πολλές από τις διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ μητρότητας και πατρότητας, που περιγράφονται στο ακόλουθο άρθρο, παραμένουν σταθερές. Αυτό συμβαίνει κυρίως μεταξύ του γονέα που ασκεί αποκλειστική επιμέλεια, σε σχέση με τον γονέα που έχει την γονική μέριμνα, η οποία πλέον οφείλει να ασκείται και να αναγνωρίζεται εξίσου σε αμφότερους τους γονείς (Ν.4800/2021). Οι διαφορετικές προσεγγίσεις αυτές προκύπτουν κυρίως από τον ορισμό ως «μονογονεϊκή οικογένεια» της οικογένειας που αποτελείται από τον ένα γονέα και το παιδί που διαμένει μαζί του σε καθεστώς αποκλειστικής επιμέλειας.

Ενδεικτικά παραδείγματα που ακόμα είναι εμφανής η αναφερόμενη διαφοροποίηση, είναι ο τρόπος μοριοδότησης εκπαιδευτικών και η διάκριση μεταξύ του διαζευγμένου γονέα με αποκλειστική επιμέλεια και αυτού με γονική μέριμνα (Ν. 4859/2019) ή ακόμα και στην περίπτωση που μόνο οι εργαζόμενοι γονείς, που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού τους, λαμβάνουν άδεια έξι εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις (Ν. 4848/2021). Αντιθέτως, αυτό δεν το δικαιούνται όσοι γονείς ασκούν την γονική μέριμνα, αλλά δεν έχουν αποκλειστική επιμέλεια.

Μπορεί λοιπόν να έχουν λάβει χώρα ορισμένες αλλαγές τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα σε πολλές περιπτώσεις ευνοείται ο γονέας που έχει την αποκλειστική επιμέλεια έναντι του μέσου γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, παρόλο που οι θεμελιώδεις υποχρεώσεις έναντι του τέκνου παραμένουν ίδιες μεταξύ των γονέων.

Πολίτες δεύτερης κατηγορίας

Του Παναγιώτη Αλεξόπουλου (Χρηματοοικονομικός Αναλυτής, Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Πιστοποιημένων Αναλυτών (ΕΕΠΑΜΑ)

Πέμπτη, 18-Δεκ-2008

Πηγή: https://www.capital.gr/me-apopsi/641067/polites-deuteris-katigorias?fbclid=IwAR1q5P8nI4xuQIuqJPdu8Ad-DbTrYEq28rjZPaDFPNc5RizUUCyx-fWFyBY

Στην Ελλάδα υπάρχουν πολίτες δύο διαβαθμίσεων. Στην πρώτη ανήκουν αυτοί που έχουν ίσα δικαιώματα με όλους τους άλλους σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους και στη δεύτερη αυτοί που έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους πρώτους, πάλι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, αλλά και εμπεδωμένες δικαστικές πρακτικές.

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.