Παρέμβαση του «Παιδί με 2 Γονείς» στο Υπ. Παιδείας για την διαδικασία εγγραφής μαθητών σε Γυμνάσιο της Λάρισας.

Το «Παιδί με 2 Γονείς» στις 01/09/2023 προέβη σε παρέμβαση προς το Υπουργείο Παιδείας, την Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτ/μιας & Δευτ/μιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και το 14ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λάρισας, σχετικά με τις οδηγίες που απεστάλησαν ηλεκτρονικά σε γονείς των οποίων τα τέκνα φοιτούν στο 14ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λάρισας.

Σύμφωνα με τις εκεί οριζόμενες διαδικασίες από τον Διευθυντή του Σχολείου, για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, απαιτείται η Υπεύθυνη Δήλωση μόνο του ενός, ο οποίος ορίζεται κηδεμόνας, εφόσον έχει αναλάβει την αποκλειστική επιμέλεια.

Το «Παιδί με 2 Γονείς» εξέθεσε αναλυτικά το νομικό πλαίσιο, τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, τη γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπου καθίσταται σαφές, ότι για την πραγματοποίηση εγγραφής ενός ανηλίκου σε οποιοδήποτε σχολείο της χώρας (δημόσιο ή ιδιωτικό), προαπαιτούμενο είναι να λάβει το εκπαιδευτικό ίδρυμα δήλωση συναίνεσης από αμφότερους γονείς ασκούντες την γονική μέριμνα.

Η εξαίρεση ενός γονέα (ασκούντα γονική μέριμνα) κατά την εκεί οριζόμενη διαδικασία, αντίκειται τόσο στις οικίες εγκυκλίους του Υπουργείο Παιδείας αλλά και τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας μας (Ν. 4800/21), καθιστώντας αυτόν υποδεέστερο γονέα έναντι αυτού που του έχει ανατεθεί η αποκλειστική επιμέλεια, προσβάλοντας την προσωπικότητα και γονική ιδιότητα του, αλλά και δημιουργώντας σύγχυση στους ανηλίκους ως προς την αναγνωσιμότητα και τον ρόλο αμφότερων των γονέων τους από το κοινωνικό σύνολο (σχολικό περιβάλλον).

Με την παρέμβαση του «Παιδί με 2 Γονείς» ζητήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα γίνεται ορθή εφαρμογή των εγκυκλίων του αλλά και των νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των παιδιών και γονέων εντός του εκάστοτε σχολικού περιβάλλοντος, περιορίζοντας παρόμοιες αυθαιρεσίες αιρούμενες από ιδίες αντιλήψεις και προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών υπαλλήλων.

Επιπλέον ζητήθηκε από τον ίδιο τον Διευθυντή του Σχολείου να ανακαλέσει την οδηγία που εξέδωσε και να ανασκευάσει αναλόγως.

Ακολουθεί η επιστολή:
2023 09 01 Επιστολή για Διευθυντή Γυμνασίου Λάρισας

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.