Παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας για την διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού

Την 01.12.2023 το παιδί με 2 Γονείς προχώρησε προς το Υπουργείο Εργασίας και τον Υπουργό κ. Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το σχέδιο νόμο του Υπουργείου του για το Διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, το οποίο είχε αναρτηθεί σε Δημόσια Διαβούλευση από 23.11.2023.

Η παρέμβαση αφορούσε το Άρθρο 159 σχετικά με τα Κριτήρια κατάταξης όπως περιγράφονται στο εδάφιο (εβ) «για κάθε ανήλικο τέκνο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια».

Υπογραμμίστηκε ότι στη διατύπωση γίνεται διαχωρισμός μεταξύ του ασκούντος την γονική μέριμνα και του ασκούντος την γονική μέριμνα με αποκλειστική επιμέλεια, το οποίο αντιβαίνει στην κοινή αντίληψη περί γονικής ιδιότητας, καθώς και σε όσα ρητώς προβλέπονται από το Ν.4800/21, πλήττοντας το ισότιμο δικαίωμα ως προς την δυνατότητα διορισμού υποψηφίων εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ αντιβαίνει στις συνταγματικές και ρητές Αρχές περί ισότητας.

Θεωρούμε ότι σε ένα κράτος δικαίου και ίσων ευκαιριών για εξέλιξη και επαγγελματική αποκατάσταση των πολιτών του, οι Θεσμοί οφείλουν να διασφαλίζουν την ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών ιδίως όταν το πρόσημο μοριοδότησης αφορά σε γονικές ιδιότητες.

Υπό το πρίσμα αυτό διακρίνεται ανισότητα μεταξύ δύο υποψήφιων για διορισμό εκπαιδευτικών με τον ίδιο αριθμό τέκνων, από τους οποίους ο ένας ασκεί γονική μέριμνα εντός γάμου και ο έτερος, ευρισκόμενος εκτός γάμου (μετά από διάσπαση αυτού), δεν έχει την αποκλειστική επιμέλεια ή τη συνεπιμέλεια των τέκνων του, αλλά ασκεί πλήρη γονική μέριμνα από κοινού με τον έτερο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Ως εκ τούτου, υποψήφιος για διορισμό ως μόνιμος ή αναπληρωτής  εκπαιδευτικός, που δεν έχει την αποκλειστική επιμέλεια ή τη συνεπιμέλεια του/των τέκνων του, εξισώνεται στα κοινωνικά κριτήρια με τον εκπαιδευτικό  άτεκνο γονέα και όχι με τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με τον ίδιο αριθμό τέκνων με εκείνον (αλλά με αποκλειστική επιμέλεια).

Ακολουθεί σύνδεσμος για την επιστολή:

01-12-2023 – Υπ Εργασίας Σχέδιο νόμου Πρόσληψης Εκπαιδευτικών

Και ο σχολιασμός στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου:

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.