ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: 2021 – 2023

Στατιστική καταγραφή Νομολογίας – Παναγιώτης Κατσικερός – Εφετείο Αθηνών

Δείγμα καταγραφής: 123 (επί αγωγών 62, ασφαλιστικά 61) σε υποθέσεις συνεπιμέλειας και επικοινωνίας 174 παιδιών (αγωγές για 83 παιδιά, ασφαλιστικά για 91 παιδιά)

 • αποκλειστική επιμέλεια μητέρας: 72,4 % (126 παιδιά)
 • άνιση συνεπιμέλεια (υπέρ μητέρας): 10,3 % (18 παιδιά)
 • ισόχρονη (50-50) συνεπιμέλεια: 9,2 % (16 παιδιά)
 • αποκλειστική επιμέλεια πατέρα: 8,1 % (14 παιδιά)

Α ν α λ υ τ ι κ ά :

 1. ΕΠΙ ΑΓΩΓΩΝ

α) Αποκλειστική επιμέλεια μητέρας: 70,3 % (64 παιδιά)

β) Άνιση συνεπιμέλεια υπέρ μητέρας: 15,4 % (14 παιδιά)

γ) Ισόχρονη (50-50) συνεπιμέλεια: 3,3 % (3 παιδιά)

δ) Αποκλειστική επιμέλεια πατέρα: 11,0 % (10 παιδιά)

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

α) Αποκλειστική επιμέλεια μητέρας: 74,7 % (62 παιδιά)

β) Άνιση συνεπιμέλεια υπέρ μητέρας: 4,8 % (4 παιδιά)

γ) Ισόχρονη (50-50) συνεπιμέλεια: 15,7 % (13 παιδιά)

δ) Αποκλειστική επιμέλεια πατέρα: 4,8 % (4 παιδιά)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ: 2021-2023

Δείγμα καταγραφής: 351 δικαστικές αποφάσεις για 483 παιδιά. [Αναλυτικότερα: 11 αποφάσεις Αρείου Πάγου, 35 αποφάσεις Εφετείων, 305 αποφάσεις Πρωτοδικείων, εκ των οποίων 144 ειδική διαδικασία (αγωγές), 149 ασφαλιστικά μέτρα, 6 εκούσια δικαιοδοσία, 6 προσωρινές διαταγές.]

 • αποκλειστική επιμέλεια μητέρας: 69,5 % (336 παιδιά)
 • άνιση συνεπιμέλεια υπέρ μητέρας: 11,4 % (55 παιδιά)
 • ισόχρονη (50-50) συνεπιμέλεια: 8,5 % (41 παιδιά)
 • άνιση συνεπιμέλεια υπέρ πατέρα: 1,7 % (8 παιδιά)
 • αποκλειστική επιμέλεια πατέρα: 8,9 % (43 παιδιά)

Μεθοδολογική επισήμανση: Τα ποσοστά υπολογίζονται με βάση τον αριθμό παιδιών και λαμβάνεται υπόψη η τελευταία απόφαση για κάθε υπόθεση. Οι καταγραφόμενες αποφάσεις αφορούν σε αιτήματα είτε αποκλειστικές επιμέλειας από αμφότερους τους γονείς είτε/και σε αιτήματα συνεπιμέλειας εκ μέρους τουλάχιστον του ενός γονέα.

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.