Ευσεβείς Πόθοι : Δράση Εισαγγελίας Αρείου Πάγου και Υπουργείο Δικαιοσύνης 2013 για τα Δικαιώματα των παιδιών.

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών (Ε.Π.Α.Α.) στις 4 Απριλίου 2013, συνδιοργάνωσαν, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διεπιστημονική ημερίδα με θέμα: «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ»

Στην ημερίδα η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα Αντεισαγγελέας Εφετών εκπροσώπησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως εκλεγμένο μέλος της Ομάδας στην 1η Συνεδρίαση της Ομάδας Ειδικών για μια Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά (CJ-S-CH), που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 16 και 17 Απριλίου 2009, έστειλε ενημερωτικό σημείωμα στον τότε υπουργό κο Δένδια, σχετικά με το περιεχόμενο της διάσκεψης.

Ένα από τα θέματα που αφορούσε στην επιστολή ήταν για τους ανηλίκους που εμπλέκονται σε οικογενειακές διαφορές (Θέμα Γ. επιστολής). Συγκεκριμένα προτάθηκε:

Στις οικογενειακές διαφορές προς προστασία του παιδιού

1.Απαιτείται να λαµβάνεται υπ’όψη η γνώµη του, κατά τον καθορισµό του ποιος γονέας θα αναλάβει την επιµέλειά του και του δικαιώµατος επικοινωνίας του µε τον άλλο γονέα, εκτός εάν υπάρχουν λόγοι σοβαροί απαγόρευσης αυτής.

2.Πρέπει να εξασφαλίζεται το δικαίωµα του παιδιού να έχει πρόσβαση στις δικαστικές αρχές είτε το ίδιο είτε µε νόµιµο αντιπρόσωπο, ιδίως στις περιπτώσεις σύγκρουσης του συµφερόντός του µε το των γονέων του.

3.Το δικαστήριο πρέπει να αποφασίζει µε γνώµονα τα καλύτερο συµφέρον του παιδιού µε βάση σύγχρονη αιτιολογηµένη ψυχολογική έκθεση, κατόπιν εξετάσεώς του από εξειδικευµένο ψυχολόγο σε θέµατα επιµέλειας και επικοινωνίας ώστε να επιβεβαιώνεται η πραγµατική βούληση του παιδιού.

4.Τα δικαστήρια επιβάλλεται να ακούν τη γνώµη του παιδιού κυρίως όταν αυτά είναι ώριµα, αλλά και εάν δεν είναι, εκτός αν ψυχολόγος εκτιµά ότι η εξέταση του παιδιού (π.χ. ηλικίας 5 ετών) θα επιφέρει βλάβη σε αυτό.

5.Οι δικαστικές διαδικασίες θα πρέπει να διεξάγονται και οι αποφάσεις να εκδίδονται σε σύντοµο χρόνο, διότι µε αυτές κρίνονται σοβαρότατα θέµατα σχέσεων µεταξύ γονέων και παιδιών και η τυχόν καθυστέρηση εγκυµονεί τον κίνδυνο του de facto προσδιορισµού του ζητήµατος και µπορεί να συντελέσει στην αποξένωση του παιδιού από τον γονέα. Με ιδιαίτερη ταχύτητα θα πρέπει επίσης να εκδικάζονται υποθέσεις διεθνών απαγωγών παιδιών.

6.Οι οικογενειακές υποθέσεις ενδείκνυται να εκδικάζονται χωρίς δηµοσιότητα και η απόφαση να µην δηµοσιοποιείται.

Πηγή: https://www.epaa.gr/draseis.htm

Από το 2013 μέχρι σήμερα (11 χρόνια μετά) τι έχει κάνει η πολιτεία για αυτό; Συνεχίζει να κωφεύει; Μέχρι πότε θα καταπατούνται τα δικαιώματα του παιδιού στην Ελλάδα και στην ελληνική δικαστηριακή πρακτική; Μέχρι πότε θα ευδοκιμεί στη χώρα μας η γονική αποξένωση;

Μπορεί ο ισχύον Ν. 4800/21, να επέφερε μια σειρά νομικών αλλαγών που είναι στη σωστή κατεύθυνση σχετικά με την ακρόαση του ανηλίκου, την εξίσωση της γονικής μέριμνας για τους γονείς τέκνων εκτός γάμου, αλλά εμπερίεχει πολλές ασάφειες ως προς τον τρόπο εφαρμογής του.

Το αποτέλεσμα αυτών των ασαφειών είναι πλέον ορατό στην ποιότητα των αποφάσεων που εκδίδονται επι οικογενειακών διαφορών, όπου το μοτίβο της αποκλειστικής επιμέλειας (ήτοι της διάσπασης της φροντίδας του παιδιού σε επιμέρους πράξεις) να είναι η συνήθης πρακτική από τους δικαστικούς λειτουργούς.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το δικαίωμα των παιδιών να καταθέτουν στα δικαστήρια, όπου εκδικάζονται υποθέσεις γονικής μέριμνας ή επιμέλειας, ακόμα και στις περιπτώσεις που τα τέκνα συμμετέχουν μέσω της ακροάσεως τους στη διαδικασία, δεν επικουρείται (η διαδικασία) με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (ειδικούς ψυχικής υγείας) ώστε να αξιολογηθεί αν οι θέσεις του είναι προϊόν ελεύθερης έκφρασης ή υποβολής απόψεων εκ τους ενός των γονέων / αντιδίκων.

  Επιστολή προς Υπουργείο Δικαιοσύνης

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.