Ερώτημα στο Υπ. Εργασίας για το Πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς

Την Τετάρτη 06.12.2023 το «Παιδί με 2 Γονείς», απέστειλε στο Υπουργείο Εργασίας, με κοινοποίηση το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ερώτημα σχετικά με το νεοανακοινωθέν πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς». Το πρόγραμμα αφορά στον άξονα δράσεων υπέρ της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς  στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ισότητα, για τα επόμενα χρόνια.

Η εφαρμογή του σχετίζεται με:

(α) Μητέρες/πατέρες ή κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με δικαστική απόφαση η αποκλειστική επιμέλεια βρέφους ή νηπίου, που εργάζονται είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και

(β) Μητέρες που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α. ως άνεργες,

σε συνολικά σε 61 Δήμους, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά για γονείς ασκούντες γονική μέριμνα μετά από την διάσπαση της συμβίωσης τους με τον έτερο γονέα. Κατ΄ αυτό τον τρόπο αποκλείονται γονείς με γνώμονα (1) τη μορφή επιμελείας που ασκούν και (2) του φύλου τους, πλήττοντας το ισότιμο δικαίωμα αυτών στη συμμετοχή προγραμμάτων.

Η θέση μας είναι ότι η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών ιδίως όταν το πρόσημο αφορά σε γονικές ιδιότητες καθώς και να ακολουθεί τους στρατηγικούς άξονες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων.

Ακολουθεί επιστολή προς το Υπουργείο Εργασίας και Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

06-12-2023 – Νταντάδες της Γειτονίας

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.