Επιστολή προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το «Παιδί με 2 Γονείς» με επιστολή του προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12.07.2023, αιτήθηκε την παρέμβαση της Επιτροπής στην Ελληνική Πολιτεία για την εφαρμογή υπενομοθετικών διατάξεων αλλά και την Εθνικής Νομοθεσίας (Ν.4800/2021) για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε θέματα Οικογενειακού Δικαίου.

Επιπλέον ζήτησε την παρέμβαση της ώστε να συμβάλλει αρμοδίως και εγκαίρως, για την  προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στην Ελλάδα, με στόχο:

(α) την προστασία της Οικογενειακής ζωής με ισότιμη πρόσβαση και ανατροφή των παιδιών από αμφότερους τους γονείς τους, όταν αυτοί βρίσκονται εν ζωή και δεν έχουν κριθεί ακατάλληλοι από το δικαστήριο,

(β) στην ανάγκη ίδρυσης Οικογενειακών Δικαστηρίων και κοινωνικών υπηρεσιών, όπως προβλέπεται από τον Ν.2447/1996,

(γ) στη διασφάλιση υγειών οικογενειακών αλληλεπιδράσεων αναγνωρίζοντας την περίσταση της γονικής αποξένωσης, καθώς και τις μορφές συμπεριφοράς που ωθούν σε αυτή, ως μία μορφή ενδοοικογενειακής βίας και ως ένα φαινόμενο που σταδιακά οδηγεί σε κοινωνική παθογένεια και χρήζει προσοχής και αντιμετώπισης από την πολιτεία,

Ακολουθεί η επιστολή και η τελευταία έκθεση της επιτροπής για την Ελλάδα:

12-07-2023 – Επιστολή LIBE

05-07-2023 – 4η Ετήσια Έκθεση LIBE για Ελλάδα

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.