Δυναμική εξουσίας σε οικογένειες που επηρεάζονται από γονική αποξένωση – Jeniffer Hamman

Δυναμική εξουσίας σε οικογένειες που επηρεάζονται από γονική αποξένωση

Jennifer J. Harman – Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κολοράντο, ΗΠΑ
Christopher R. Maniotes – Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιλινόις, ΗΠΑ
Caitlyn Grubb – Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κολοράντο, ΗΠΑ

Μετάφραση: Ζαχαράτος Γιάννης για την ΑΜΚΕ A Child Needs 2 Parents

Περίληψη:
Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η εφαρμογή της θεωρίας αλληλεξάρτησης για την κατανόηση της δυναμικής ισχύος στις οικογένειες που επηρεάζονται από τη γονική αποξένωση. Βασιστήκαμε στην υπόθεση ότι η δυναμική εξουσίας μεταξύ αποξενωτή και αποξενωμένου γονέα είναι τόσο άνιση, ώστε αυτού του είδους η μορφή ενδο-οικογενειακής βίας (Harman et al., 2018) να μοιάζει
περισσότερο με ενδο-οικογενειακή τρομοκρατία παρά ως περιστασιακή ενδο-οικογενειακή βία μεταξύ ζευγαριών, όπου η δυναμική ισχύος είναι παρόμοια αυτής μεταξύ εταίρων.
Προκύπτει επίσης ότι η κοινή γονική μέριμνα θα προσέφερε περισσότερη ισχύ στον στοχοποιημένο (αποξενωμένο) γονέα σε σχέση με το μοτίβο της αποκλειστικής επιμέλειας και θα τους προσέφερε περισσότερες δυνατότητες δράσεις.
Η ποιοτική ανάλυση συνεντεύξεων αποξενωμένων γονέων και αποδεκτών αποξενωτικών συμπεριφορών, χρησιμοποιώντας ως βάση την θεωρεία αλληλεξάρτησης μερών, σύντεινε στις υποθέσεις μας:
Οι περισσότερες περιπτώσεις που περιγράφονται από τους γονείς ήταν ασύμμετρης εξάρτησης, με την εξουσία συγκεντρωμένη αποκλειστικά στον αποξενώτη γονέα ή/και προκλήσεις από τον αποξενωτή γονέα σε μια συνεχή προσπάθεια να κερδίσει τον έλεγχο των παιδιών τους ή τον έλεγχο του στοχευμένου γονέα.
Επιπλέον, το ποσοστό των περιπτώσεων στις οποίες οι ασυμμετρίες στην εξουσία ήταν υψηλότερες όταν ο αποξενώτης γονέας είχε την κύρια ή την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών. Η συζήτηση επικεντρώνεται στην ανάγκη βαθύτερης κατανόησης και ανάλυσης του ρόλου εξουσίας στην αξιολόγηση της γονικής αποξένωσης, με στόχο τις κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να προστατευτούν επιτυχώς και μέλη οικογενειών.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο στο παρακάτω pdf
Δυναμική εξουσίας σε οικογένειες που επηρεάζονται από γονική αποξένωση Jeniffer Hamman

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.