Δικαστηριακή προσέγγιση για την από Κοινού Ανατροφή Τέκνων

Απόφαση 24/2022 Μονομελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου

Νομική Σκέψη Δικαστή με τα οποία αποδομείται ο ισχυρισμός του ασκούντα την αποκλειστική επιμέλεια γονέα, μέχρι την δημοσίευση της παρούσας, ότι δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της συνεπιμέλειας του τέκνου, εξαιτίας της αδυναμίας των γονέων να επικοινωνήσουν αρμονικά και να συνεργαστούν στα πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας που αφορούν στην ανατροφή του παιδιού τους.

Συγκεκριμένα : ο δικαστής καταλήγει:

1. οι διαφωνίες των γονέων ως συζύγων είναι φυσιολογικές και συνήθεις ανάμεσα σε ένα χωρισμένο ζευγάρι, δεν πρέπει να αποτελέσουν τροχοπέδη, ώστε να μην ακολουθηθεί ο κ α ν ό ν α ς της από κοινού άσκησης της επιμέλειας από τους δύο (2) γονείς

2. το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου δ ε ν πρέπει να καμφθεί από τις προσωπικές διενέξεις των διαδίκων και να υποταχθεί σε αυτές, καθώς οι σχέσεις των διαδίκων ως παράμετρος είναι κριτήριο γονεοκεντρικό και όχι παιδοκεντρικό!

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.