Δημόσια Διαβούλευση

Την 04/05/2022 τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον
«ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ»
(http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=15591)

Η ΑΜΚΕ AchildNeeds2Parents εξέφρασε τις θέσεις και προτάσεις της υπό το πρίσμα εφαρμογής του Νόμου 4800/21 και συμμετείχε στην Δημοσία Διαβούλευση με τις ακόλουθες προτάσεις:

Άρθρο 10
Οι αστυνομικές αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν την άμεση εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων οικογενειακής φύσης σε ότι αφορά παραλαβές και παραδόσεις τέκνων στα πλαίσια οριζόμενης επικοινωνίας γονέα-τέκνου.

Άρθρο 12
Θερινά δικαστικά τμήματα οφείλουν να λειτουργούν για τις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Καθυστερήσεις λόγω κλειστών δικαστηρίων πρέπει να απαλειφθούν σε ό,τι αφορά πράξεις διασφάλισης συμφερόντων ανηλίκων σε συνοχή με τον νόμο 4800/21

Άρθρο 23
Η εποπτεία των δικαστικών λειτουργών οφείλει να ενταθεί σε επίπεδο ελέγχου εφαρμογής του νόμου 4800/21

Άρθρο 24
Το γραφείο νομολογίας οφείλει να δίνει πρόσβαση σε όλους τους φορείς διασφαλίζοντας τα προσωπικά στοιχεία των διαδίκων, ώστε να προκύπτει η διαφάνεια των διαδικασιών.

Άρθρο 29
Οι εισαγγελικές αρχές οφείλουν να δρουν άμεσα για την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων οικογενειακού δικαίου. Αντιστοίχως εισαγγελείς ανηλίκων οφείλουν να εντοπίζουν πράξεις διάρρηξης σχέσεων γονέων – τέκνων και να παραπέμπουν άμεσα τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή αποφάσεων οικογενειακού δικαίου (αστυνομικές αρχές, γονείς, εκπαιδευτικούς, ιατρικούς και δημόσιους φορείς)

Άρθρο 31
Τα θερινά δικαστήρια οφείλουν να δικάζουν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου καθώς εφόσον αφορούν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων της ευαίσθητης ομάδας των ανηλίκων

Άρθρο 43
Στα προσόντα των δικαστικών λειτουργών οφείλουν να προστεθούν οι γνώσεις ορθής εφαρμογής του νόμου 4800/21. Να διοργανωθούν ειδικά σεμινάρια από κλινικούς παιδοψυχολόγους και άλλους ειδικούς, έτσι ώστε κάθε δικαστικός λειτουργός να έχει στη διάθεση του τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να διακρίνει τακτικές γονεϊκής αποξένωσης και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα αποτροπής αυτής.

Άρθρο 72
Υπηρεσιακή παύση δικαστικού λειτουργού σε περιπτώσεις άρνησης εφαρμογής του νόμου 4800/21. Το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου είναι ορισμένο (παύει να είναι έννοια ασαφής) και έκαστος δικαστικός λειτουργός οφείλει να διασφαλίζει το δικαίωμα των παιδιών στην εξίσου ανατροφή του από αμφότερους τους γονείς του.
Παύση καθηκόντων δικαστικού λειτουργού οφείλει να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις καταδίκης της Ελλάδας από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για αποφάσεις που έπληξαν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα ενηλίκων και ανηλίκων στο δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή.

Άρθρο 89
Αναστολή προαγωγών δικαστικών λειτουργών που αρνούνται να εφαρμόσουν τον νόμο 4800/21, έως ότου κριθεί από αρμόδια επιτροπή μετά από καταγγελία πολίτη.

Άρθρο 93
Επιθεώρηση δικαστικών αποφάσεων για την ορθή εφαρμογή του νόμου 4800/21. Δειγματοληπτικός έλεγχος αποφάσεων ανά δικαστικό λειτουργό. Έλεγχος καταγγελιών αποφάσεων από πολίτες που αφορούν στην εφαρμογή του νόμου 4800/21.

Ακολουθούν απεικονίσεις των τοποθετήσεων της ΑΜΚΕ επί του νομοσχεδίου.

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.