Αυθαίρετη μεταβολή κατοικίας Τέκνου

Η αυθαίρετη μεταβολή κατοικίας Τέκνου Συνιστά Κακή Άσκηση Γονικής Μέριμνας και Συνεπάγεται την αφαίρεση της (Α.Κ. 1532)

Παρατίθεται περίληψη της Απόφασης 157/2022 Αρείου Πάγου από την τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ:

«Γονική μέριμνα ανηλίκου τέκνου. Ρύθμιση αυτής και της επιμέλειας από το δικαστήριο, σε περίπτωση διακοπής της συζυγικής συμβίωσης. Κατευθυντήρια γραμμή αποτελεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, το οποίο προσδιορίζεται εξατομικευμένα με αναφορά στο συγκεκριμένο εκάστοτε παιδί και τις ανάγκες του. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να επιτευχθεί η ταυτόχρονη προαγωγή του βραχυπρόθεσμου, του μεσοπρόθεσμου και του μακροπρόθεσμου συμφέροντος του τέκνου, πρέπει να επιχειρείται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση του βραχυπρόθεσμου και του μεσοπρόθεσμου. Περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας. Έννοια καταχρηστικής ασκήσεώς της. Αλλαγή του τόπου κατοικίας του τέκνου, εν αγνοία του πατέρα.

Ορθά έκρινε το Εφετείο ότι το συμφέρον του τέκνου επέβαλλε την μη απομάκρυνση του από τη μητέρα, στην οποία είχε ανατεθεί η επιμέλειά του, παρά την κακόπιστη ενάσκηση του δικαιώματός της να καθορίσει μονομερώς τον τόπο διαμονής του, μετακομίζοντας με αυτό στην αλλοδαπή. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ` αριθ. 1581/2020 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.»

Ακολουθεί σχετικό απόσπασμα της απόφασης:

Απόσπασμα Απόφασης 157-2022 Αρείου Πάγου

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.