Απόφαση 1032/1982 περί μεταστροφής γνώμης τέκνου για τον γονέα του

Απόφαση 10231/1982 Εφετείου Αθηνών – Πρακτικές διάρρηξης σχέσεων γονέων-τεκνού από τον γονέα που ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια. Κρίση περί μεταστροφής γνώμης τέκνου για τον πατέρα του. Ανάθεση επιμέλειας στον πατέρα και αφαίρεση γονικής μέριμνας στην μητέρα, ως γονέα που ασκούσε αποξενωτικές πρακτικές, υποβαθμίζοντας την ποιότητα της σχέσης του παιδιού με τον πατέρα του.

Περισσότερα:
10231-1982 ΕφΑθ

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.