Αίτημα Ρύθμισης Διαδικασίας Έκδοσης Διαβατηρίων

Με επιστολή της ΑΜΚΕ A Child Needs 2 Parents απευθύνθηκε στις 29/11/22 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείο Εξωτερικών για την ρύθμιση της διαδικασίας έκδοσης διαβατηρίων για ανήλικα τέκνα των οποίων οι γονείς τους είναι σε διάσταση.
Υπογραμμίστηκε η ανάγκη συναπόφασης για την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων και η αλλαγή του τρέχοντος νομικού πλαισίου. Επί του παρόντος, ο γονέας που του έχει ανατεθεί η αποκλειστική επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, δύναται να προβεί μονομερώς στην έκδοση διαβατηρίου, χωρίς την υποχρέωση πρότερης συναπόφασης ή ακόμα και ενημέρωσης του ετέρου γονέα.
Στόχος της παρέμβασης μας είναι να διασφαλιστεί αφενός το δικαίωμα άσκησης γονικής μέριμνας από αμφότερους τους γονείς, αφετέρου να διασφαλιστεί το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή τέκνων περιορίζοντας το φαινόμενο μονομερών και αυθαίρετων πράξεων μετάβασης σε άλλες χώρες ή μεταβολής τόπου κατοικίας.
Αναλυτικά το σώμα του αιτήματος στον ακόλουθο σύνδεσμό:

Αίτημα Ρύθμισης Διαδικασίας Έκδοσης Διαβατηρίων

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.