Αίτημα Πρόσβασης στην ΗΔΙΚΑ και Συναρμόδια Υπουργεία

Το Παιδί με 2 Γονείς, στις 06.04.2023, απευθύνθηκε με επιστολή του στην ΗΔΙΚΑ, στον Υπουργό Υγείας, στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στους Υπουργούς Επικρατείας, σχετικά με την εφαρμογή των ΚΥΑ 2647 και 2648 του 2022, όπου ορίζεται ότι όλοι οι φυσικοί γονείς τέκνων, έχουν άμεση πρόσβαση αφενός στους Φακέλους Υγείας των τέκνων τους, αφετέρου στην ηλεκτρονική γνωστοποίηση σκευασμάτων εμβολιασμού.

Ένα χρόνο μετά την έκδοση των παραπάνω ΚΥΑ η πρόσβαση στα δεδομένα υγείας τέκνων δεν είναι διαθέσιμη για όλους τους γονείς, αλλά μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν ως έμμεσα ασφαλισμένους τα τέκνα τους, καταστρατηγώντας τις διατάξεις Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

Σε Κοινό Δελτίο Τύπου, τα εν λόγω Υπουργεία στις 23.05.2022 ανακοίνωσαν την λειτουργικότητα των παραπάνω υπηρεσιών προς όλους τους γονείς, ως πρωτοβουλία του πρωθυπουργού και της Ελληνικής Κυβέρνησης συμμορφούμενη προς σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα, η πρόσβαση δεν είναι εφικτή προς όλους τους γονείς, ασκούντες γονική μέριμνα καθώς η ΗΔΙΚΑ παρέχει πρόσβαση μόνο σε αυτούς που έχουν έμμεσα ασφαλισμένα τα τέκνα τους, χειριζόμενη έτσι τους πολίτες άνισα και αντίθετα προς τις διατάξεις του Ν. 4800/21.

Με την επιστολή της η ΑΜΚΕ ζητά την άμεση αποκατάσταση της δυνατότητας πρόσβασης και την εναρμόνιση της ΗΔΙΚΑ τόσο με τις παραπάνω ΚΥΑ, όσο και με τον Ν.4800/21.

Ακολουθούν η επιστολή του «Παιδί με 2 Γονείς» και το σχετικό ΦΕΚ για τις ΚΥΑ 2647 και 2648:

06-04-2023 – Αίτημα ΗΔΙΚΑ

ΚΥΑ 2647-2022

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.