Αίτημα Διαμεσολάβησης προς το Συνήγορο του Πολίτη για την έκδοση Διαβατηρίων

Στις 01.12.2023 το Παιδί με 2 Γονείς απευθύνθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη και την ειδική επιστήμονα κ. Μπλιάτη Μ., σχετικά με την διαδικασία έκδοσης Διαβατηρίων σε ανηλίκους των οποίων οι γονείς τελούν υπό διάσπαση της συμβίωσης τους.

Έγινε αναφορά στο αίτημα μας προς το Υπουργείο προστασίας του Πολίτη από 29.11.2022, την απάντηση που λάβαμε εκ μέρους του Υπουργείου από 07.04.2023 καθώς και το νέο αίτημα μας σχετικά με το Π.Δ. 25/2022 το οποίο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 4800/2021, ΦΕΚ Α 81/21.5.2021, αλλά και της γνωμοδότησης του ΣτΠ από 05.08.202 (Αριθμ. Πρωτ. Γρ. Συν. 113) που εκδόθηκε στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του νομοσχεδίου που οδήγησε στην ψήφιση του Ν. 4800/21.

Με την νέα επιστολή μας αιτηθήκαμε:

(α) τη παρέμβαση / διαμεσολάβησή του ΣτΠ προς το Υπ. Προστασίας του Πολίτη για την ανάγκη τροποποίησης του Π.Δ. 25/2022 για τη σύμφωνη γνώμη αμφότερων των γονέων στην διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου καθώς η έκδοση διαβατήριου συνιστά δημόσιο έγγραφο που δύναται να δημιουργήσει τις συνθήκες για την μεταβολή των συνθηκών διαβίωσης ενός ανηλίκου, ήτοι υπόκειται στις διατάξεις του Α.Κ. 1511, 1512 και 1513 σχετικά με την μεταβολή τόπου κατοικίας.

(β) τη παρέμβαση / διαμεσολάβησή του ΣτΠ προς το Υπ. Προστασίας του Πολίτη κατ΄ αναλογία αυτής προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με θέματα γονικής μέριμνας ανηλίκων, όπως την εγγραφή και μετεγγραφή ανηλίκων σε ιδρύματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν ακραίως δυσανάλογο να απαιτείται σύμφωνη γνώμη αμφότερων των ασκούντων την γονική μέριμνα γονέων για την εγγραφή ή μετεγγραφή μαθητών σε σχολεία, αλλά να μην απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των ιδίων προσώπων για την δυνατότητα εξόδου ανηλίκων από την Χώρα.

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι των επιστολών μας:

2023.12.01 Αίτημα προς ΣτΠ

2023.11.17 Αίτημα προς Υπ. Προστασίας του Πολίτη

2023.04.07 Απάντηση Υπ. Προστασίας Πολίτη

2022.11.29 Αίτημα προς Υπ. Προστασίας Πολίτη

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.