Έρευνα- Γονική Αποξένωση – Η εμπειρία των στοχοποιημένων γονέων στην Τουρκία.

Έρευνα: Γονική Αποξένωση – Η εμπειρία των στοχοποιημένων γονέων στην Τουρκία.

(Parental Alienation: Targeted Parent Experience in Turkey)

των Τούρκων καθηγητών Ιατρικής Fuat Torun και Sebahat Dilek Torun σε συνεργασία με την Αυστραλή καθηγήτρια Ψυχιατρικής Mandy Matthewson

Πηγή: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01926187.2021.1895903?journalCode=uaft20

Περίληψη:

H μελέτη είχε ως στόχο να διερευνήσει την εμπειρία των Τούρκων στοχευμένων γονέων σχετικά με τις τακτικές αποξένωσης που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αποξένωσης από το παιδί τους. Η μελέτη είχε επίσης στόχο να διερευνήσει τις στοχευμένες σκέψεις των γονέων σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουν λάβει από επαγγελματίες ψυχικής υγείας και νομικούς που συνάντησαν κατά τη διαδικασία του χωρισμού της οικογένειας. Ογδόντα τέσσερις στοχευμένοι γονείς συμπλήρωσαν μια διαδικτυακή έρευνα. Η έρευνα περιλάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν κοινωνικοδημογραφικές πληροφορίες, ερωτήσεις που αναπτύχθηκαν από τους ερευνητές σχετικά με τις εμπειρίες των στοχευόμενων γονέων και ερωτήσεις σχετικά με 13 τακτικές αποξένωσης που περιγράφονται στη βιβλιογραφία. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν άνδρες (94%), με μέση ηλικία τα 42 έτη. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι είχαν εκτεθεί σε πολλές αποξενωτικές τακτικές και σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες δεν είχαν δει το παιδί τους παρά την ύπαρξη επίσκεψης με εντολή του δικαστηρίου. Οι μισοί από τους συμμετέχοντες είχαν παραπεμφθεί σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας κατά τη διαδικασία διαζυγίου, με την πλειονότητα αυτών των συμμετεχόντων να πιστεύουν ότι αυτοί οι επαγγελματίες είχαν ανεπαρκή γνώση της γονικής αποξένωσης. Επιπλέον, οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι οι επαγγελματίες νομικοί που συνάντησαν δεν είχαν επαρκή γνώση της γονικής αποξένωσης. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης ότι αισθάνονται απελπισμένοι, μόνοι, ανήσυχοι και ανίκανοι να απολαύσουν τη ζωή. Αυτά τα ευρήματα συνάδουν με έρευνα με συμμετέχοντες από άλλες χώρες.

Γονική αποξένωση: Ένα φαινόμενο που γιγαντώνεται παγκοσμίως.

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.