Άρειος Πάγος Αποφ. 78/2023 – Εφαρμογή Συνεπιμέλειας

Απόφαση Α.Π. 78/2023

Βασικά σημεία και παραδοχές:

1) Υποχρεωτική συνέχιση της από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας μετά από την διάσπαση της συμβίωσης των γονέων (ΑΚ 1513), εφ’ όσον δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι μη υλοποίησής της, όπως κακοποιητική συμπεριφορά εκ μέρους του ενός ή και των δύο γονέων

2) Ισότιμη συμβολή γονέων στην ανατροφή του τέκνου

3) Η διαφωνία των γονέων δεν συνιστά λόγο για παρέκκλιση από το ΑΚ 1513 και δεν θα πρέπει να οδηγεί την δικαστική κρίση στην ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας

4) Εφαρμογή του άρθρου 2 Παρ.1 του Συντάγματος σχετικά με την μη διάκριση των γονέων βάση στερεοτυπικών απόψεων (βιοκοινωνική υπεροχή μητέρας έναντι πατέρα)

5) Η μικρή ηλικία και το φύλο του τέκνου δεν αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα για την αποκλειστική ανάθεση επιμέλειας

6) Το συμφέρον του ανήλικου τέκνου επιβάλει να συμβιώνει με αμφότερους τους γονείς υπό το καθεστώς της από κοινού άσκησης επιμέλειας και εναλλασσόμενη διαμονή σε αμφότερες τις οικείες, η οποία μπορεί να διαταχθεί από το δικαστήριο αυτοτελώς

7) Η έλλειψη συνεργασίας γονέων δεν πρέπει να συνιστά εμπόδιο επιλογής της χρονικής κατανομής της επιμέλειας

Δείτε την Απόφαση

ΑΡΕΙΟΣ-ΠΑΓΟΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ-78_2023

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.